projekt perfekt.

JOLINE KLINGA.

Dear father fashion
"Yoga poses for a leaner body", 2016

Projekt perfekt

Var går gränsen mellan kvinnlig skönhetskonsumtion och psykologiskt självskadebeteende? Verkstitlarna citerar och anspelar på reklam och livsstilsmedia för kvinnor: "Modern muse", "Project perfect", "Feeling sexy like a piece of meat", "Yoga poses for a leaner body", "Dear father fashion" och "Break free from hiding your (hairy) legs". Idén föddes efter att jag läste tidningskrönikan "Kvinnan är uppdelad i kroppsdelar" av Katrine Marçal här,

Collage, 2016. Separatutställning på Galleri Tu.

Project perfect

Where goes the line between female beauty consumption and self-harm? The work titles quote and refer to advertisement and glossy magazine adressing women Verkstitlarna citerar och anspelar på reklam och livsstilsmedia för kvinnor: "Modern muse", "Project perfect", "Feeling sexy like a piece of meat", "Yoga poses for a leaner body", "Dear father fashion" and "Break free from hiding your (hairy) legs". The project is inspired by a journal chronicle "The female body is a set of seperated parts" by Katrine Marçal here.

Collages, 2016. Exhibition (separate) at Gallery Tu, Stockholm.


"Min gestalning bygger på en överdrift av skönhetsingrepp som reducerar kvinnokroppen
till en samling förbättringsobjekt"


Intervju, Mitt i Stockholm 17/2 2016 >>All right reserved ©JOLINE KLINGA