product placement.

JOLINE KLINGA.


Product Placement | Produktplacering 2020 

Var går gränsen mellan kvinnlig skönhetskonsumtion och psykologiskt självskadebeteende? Verkstitlarna citerar och anspelar på reklam och livsstilsmedia för kvinnor: "Modern muse", "Project perfect", "Feeling sexy like a piece of meat", "Yoga poses for a leaner body", "Dear father fashion" och "Break free from hiding your (hairy) legs". Projektidén föddes efter att jag läste tidningskrönikan "Kvinnan är uppdelad i kroppsdelar" av Katrine Marçal här,

Collage, 2016, separatutställning på Galleri Tu


Where goes the line between female beauty consumption and self-harm? The work titles quote and refer to advertisement and glossy magazine adressing women: "Modern muse", "Project perfect", "Feeling sexy like a piece of meat", "Yoga poses for a leaner body", "Dear father fashion" and "Break free from hiding your (hairy) legs". The project is inspired by a journal chronicle "The female body is a set of seperated parts", Katrine Marçal here.

Collages, 2016, solo exhibition, Gallery Tu, StockholmAll right reserved ©JOLINE KLINGA