escape of innocence.

JOLINE KLINGA.

Collage artwork by Joline Klinga
Collage artwork by Joline Klinga
Collage artwork by Joline Klinga
Collage artwork by Joline Klinga
Collage artwork by Joline Klinga


Escape of Innocence, 2016–2017

Collage 35x50, 40x5 och 50x50 cm, 2016–2017

Animationer 25–30 sek. med hjärtljud, 2017

Vinyltryck 150x200, 160x200 och 175x200 cm, 2017

Escape of Innocence är en serie collage, animationer och vinyltryck som handlar om känsloladdade brytpunkter i ett kvinnoliv som förändrar livsperspektiven på både gott och ont. Motiven berör psykologiska förluster, vanmakt, insikter, transition, död och pånyttfödelse. Jag fotograferar själv allt originalmaterial för mina bildverk och använder mig själv som modell. 

Psykologi som beskriver kroppsbaserade minnesprocesser har påverkat mitt val av arbetsmetod. Vid fotograferingarna av huduvdmotivet har jag använt en experimentell undersökningsmetod inspirerad av Gaga-pedagogiken inom modern dans. I korthet har jag i frånvaro av speglar utforskat olika positioner och rörelser med utgrångspunkt från inre bilder och kroppsförnimmelser. Under tiden har en kamera tagit bilder i intervall var 5:e sekund. Ett urval bilder har sen bearbetats vidare med hjälp av sax, kniv och polystyrenplattor 10 mm till fysiska collage med olika höjdnivåer i samma bild. Jag har undvikit att ordsätta innehållet i bilderna tills arbetet var avslutat. Varje motiv berättar sin egen historia. 


Escape of Innocence, 2016–2017 is about emotional turning points in woman life that change life perspectives for better or worse. My work talk about psychological losses, despair, insights, death, transition and rebirth. I photograph all original images used in my artwork and use myself as a modell. The body keeps the score – psychology about somatic memory expression has been influential on my working method in this project. I've used experimental techniques inspired by the Gaga pedagogy of contemporary dance. Shortly, I've explored different body positions and movements guided by embodied imagery and perceptions, and in absence of mirrors. During these sessions a rigged camera is automatically triggered every fifth second. The result is processed further with knife and scissors. I avoid verbalising the content of my artwork until the work process is finished. Each motif then tell its own story to me.
Collage / collages, 2016–2017Salong CFF 2018 (ö v)  och Essinge Kulturvecka 2–10 september 2017


Lilla Essingen 6-10 sept. 2017Animationer / animationsAll right reserved ©JOLINE KLINGA