bio.

JOLINE KLINGA.


JOLINE KLINGA. 

visual artist.


Living and working in Stockholm and Dalarna, Sweden

Member of Center of Photography in Sweden (CFF)


EDUCATION

2019 Individual Feedback Program, 1 year,
Center of Photography (CFF), Stockholm 

2003–2005 Graphic Design and Visual Communication, Berghs School of Communication, Stockholm

1995–1999 French, Economics and Business Administration, Stockholm University

 

SOLO EXHIBITIONS

2018 Loss of Innocence, Essingedagarna (public space), Stockholm

2018 Escape of Innocence, Essinge Kulturvecka (public space), Stockholm

2016 Project Perfect, Galleri TU, Stockholm

2016 Galleri TU, Semi-abstract, Stockholm

 

GROUP EXHIBITIONS

2019 Salon CFF, Centrum för fotografi Stockholm 

2018 Salon CFF, Centrum för fotografi Stockholm

2016 Swedish Police Art Association, Stockholm 

2006 Tamifloat, sculpture installation on water, Stockholm Culture Week, in collaboration with artist Jakob Ankarsvärd


MISC.

2019 Speaker at Center of Photography (CFF), Stockholm, presentation of Loss of Innocence and work process (2018–)

Interview "Ett fuck you till skönhetshetsen", Mitt i Stockholm, 17/2 2016 >>

Interview "Joline Klingas bilder hänger i ett galler - inte i ett galleri – under Essingeleden", DN Stockholm 6/9 2017 >>

Mitt konstnärskap utgår från fotomontage och collagetekniker för hand med sax och kniv. Det är basen även för mina animationer och videoverk. En viktig brytpunkt var då jag började använda mig själv som kroppsmodell och tog kontroll över hela fotoprocessen. Kameran blev en förlängning av både mina sinnen och tankeapparat. Med den undersöker jag ofta teman som berör kroppsbaserade erfarenheter, minnen, och existentiell sårbarhetSedan Projekt Perfekt (2016) producerar jag själv allt fotografiskt originalmaterial och använder min kropp i undersökningsprocessen. Året efter presenterades Escape of Innocence (2017) i form av en utomhusinstallation under Essingeleden i Stockholm. Jag arbetar förnärvarande med uppföljaren Loss of Innocence (2018–) som berör existentiell ohälsa och sårbarhet. Den presenteras för publik första gången i samarbete med Uppenbarelsekyrkan, Hägersten, under hösten år 2020.

Jag inspireras av personliga berättelser från min närhet och psykologi och filosofi som rör kroppserfarenheter (somatic experiencing), varseblivningar och minnesprocesser. T.ex. fenomenet ”fragmenterat minne” som manifesterar sig genom svårigheten att formulera en sammanhängande berättelse efter en svår händelse. Det yttre och inre händelseförloppet är två parallella verkligheter med olika struktur och logik. Denna distinktion fascinerar mig och jag återkommer ofta till tanken om att inre verkligheter är inte ett linjärt narrativ. 

I mitt bildspråk dras jag till att skapa ambivalenta bildrum. Det är ett kontrollerat kaos av icke-linjära och förvrängda former, och kroppar utan anspråk på fysisk realism. I det finner jag ett lugn och större ärlighet.

STOCKHOLM 2020



All right reserved ©JOLINE KLINGA