Semiabstract

 

 

SEMIABSTRAKT

SEMIABSTRACT

C-print, mixed media

 

Semiabstrakt (2014-2015) är en serie fotomontage och collage skurna för hand. Tidningsbilder har dissikerats i smådelar och sammanfogats på nytt till poetiska gestalter. Fragmenten kan urskiljas och avkodas, men motiven i sin helhet är halvabstrakta.

 

Semi-abstract (2014-2015) is a serie of handcrafted photo montages and collages.

 

"Kapsel"
"Gardinknut"
"Obelisk"
"Sorgeflor"
"Aerosol"
"Begravningen/the Funeral"
"Fascettbukett"
"Monumental"
"Urringning"

JOLINEKLINGA.SE

STOCKHOLM

DESIGN AV WWW.BULLTERRIERDESIGN.SE