OM MIG
Joline Klinga självporträtt


Om mig – Joline Klinga

Mitt konstnärskap bygger på fotomontage och collagetekniker för hand med sax och kniv –  även när jag jobbar med digital konst och videoverk. Min “point of no return” var när jag började använda mig själv som modell, och tog kontroll över hela fotoprocessen. Kameran blev en förlängning av både sinnesorganen och tankeapparat. Seddan Projekt Perfekt (2016) producerar jag själv allt fotografiskt originalmaterial för mina collage/montage, animationer och videoverk.

Mitt bildspråk ser jag som ett kontrollerat kaos av icke-linjära och förvrängda former. Trots att jag jobbar med kroppen så känner jag mig mest hemma i stilbegreppet dekonstruktivismen (arkitektur). Frånvaron av harmoni, kontinuitet och symmetri* löper som en röd tråd genom både min tematik och gestaltning.

Fragmentering är centralt för min kreativa process. Nya arbeten börjar med att en stor mängd fotokopior dissekeras till smådelar. Dessa blir mitt konstnärsmaterial. Filosofisk och psykologisk teori som rör kroppen, varseblivning och minnesprocesser är mitt tankematerial. Till exempel ”fragmenterat minne” som innebär svårigheter att formulera en sammanhängande berättelse efter en omskakande händelse. Orsaken är att hjärnan organiserar information annorlunda under extrem stress. Den inre och yttre händelseförloppet är två parallella historier med olika struktur och logik. Att inre verkligheter inte är en linjär berättelse är något jag ofta återkommer till i olika projekt. 

Döden som existentiell erfarenhet är också viktigt för mitt konstnärsskap. Varsamt har jag tagit reda på stilla fågelkroppar och gett dem en symbolisk begravning. Det får mig att stanna upp och skänker en känsla av angelägenhet i nuet även i mitt arbete.

Bor och verkar i Stockholm och Dalarna.

Medlem i Centrum för fotografi (CFF).

Kontakt

EPOST joline@jolineklinga.se

INSTAGRAM @Joline Klinga

FACEBOOK www.facebook.com/jolineklinga

2019 STOCKHOLM, SWEDEN


* Deconstructivist Architecture, M. Wigley, P. Johnson , MoMA New York, 1988 

JOLINE KLINGA

STOCKHOLM, SWEDEN