fasad

PROJEKT 

GALLLERI FASAD

En utställning  på byggställningar i Stockholm


Vi – Kristoffer Ekman och Joline Klinga – är bildkonstnärer som jobbar med att genomföra en tillfällig utomhusutställning i storformat i Stockholm. Vi kallar projektet Galleri Fasad. Fotografiska och grafiska konstmotiv av samtida bildkonstnärer ska tryckas på fasadvepor och hängas på byggställningar en period. Bilderna nedanför (fotomontage) visar vår idé. Utställningstemat är inte spikat, men vi tänker att det vore spännande om varje bild tolkar platsen den ska hänga på. 

Galleri Fasad vill bidra till att försköna platser med byggnadsställningar, lyfta samtida konstuttryck och engagera en publik utanför konstscenen. 


Vi söker nu samarbete med ett fastighets-/bostadsföretag som planerar bygg- och/eller renoveringsprojekt i sitt bestånd i Stockholm närmaste åren. Vårt projekt kan nog ge en hel del positiv PR och kanske stans snyggaste byggställningar. Kontakta oss för mer info och dialog! 


Joline Klinga

Tel. 0707 79 90 91

Mejl joline@jolineklinga.se

Webb www.jolineklinga.se


Kristoffer Ekman

Tel. 070 489 18 50

Mejl info@kristofferekman.se 

Webb www.kristofferekman.se
Skissbild 1 (fotomontage)

Skissbild 2 (fotomontage)

JOLINE KLINGA

STOCKHOLM, SWEDEN