Oskuldsförluster


OSKULDSFÖRLUSTER

LOSS OF INNOCENCE

Pågående arbete/Work in progress

........................................


Oskuldsförluster är en fortsättning på bildserien Oskuldens flykt. Det handlar om känslosamma vändpunkter i ett kvinnoliv som förändrar livsperspektiven på gott och ont. Denna bildserie är inspirerad av psykologiska begrepp såsom fragmentering av minne och dissociation. Vid starka emotionella händelser så fungerar perceptions- och minnesprocesser annorlunda. Hjärnan sorterar och organiserar sinnesintryck och tankar på ett sätt som inte är linjärt.


Loss of Innocence, like Escape of Innocence, is about emotional turning points in woman life which change life perspectives for better or worse. The artwork of "Loss of Innocence" is inspired by psychological concepts such as fragmentation of memory and dissociation. Inner realities are not linear narratives. All collages/montages are composed of imagery photographed by me.


Escape of Innocence 7368
Escape of Innocence 7368
Escape of Innocence 7368

JOLINEKLINGA.SE

STOCKHOLM

DESIGN AV WWW.BULLTERRIERDESIGN.SE