Escape of Innocence


OSKULDENS FLYKT

ESCAPE OF INNOCENCE

Fotomontage, collage och video (2017-2018)

................................................................................


Oskuldens flykt handlar om känslosamma vändpunkter i ett kvinnoliv som förändrar livsperspektiven på gott och ont. Motiven berör förluster, vanmakt, insikter, transition, död och pånyttfödelse. Alla bildverk är montage/collage gjorda av egna orginalfotografier.


Escape of Innocence is about emotional turning points in woman life which change life perspectives for better or worse. The motifs touch on losses, despair, insights, death, transition and rebirth. All artworks are montages/collages composed of images photographed by me.


................................................................................

--> DN Stockholm, Epstein 

"Joline Klingas bilder hänger i ett galler - inte i ett galleri..."


Escape of Innocence 7368
Lilla Essingen 6-10 sept. 2017
Escape of Innocence 7644
Escape of Innocence 7392
Escape of Innocence 7394
Escape of Innocence 7329
Escape of Innocence 7578
Escape of Innocence 7457
Escape of Innocence 7398
Escape of Innocence 7416

JOLINE KLINGA

STOCKHOLM, SWEDEN